Wan Jie Shen Zhu

Alternative:  Wanjie Shenzhu  Lord of the Universe  万界神主 
Language: Subbed
Episodes: 286
Type: ONA
Year: 2019
Status: Completed

Genres:  Fantasy 

Description
N/A

N/A

Wan Jie Shen Zhu Episode 287
Episode 287

Wan Jie Shen Zhu Episode 286
Episode 286

Wan Jie Shen Zhu Episode 285
Episode 285

Wan Jie Shen Zhu Episode 284
Episode 284

Wan Jie Shen Zhu Episode 283
Episode 283

Wan Jie Shen Zhu Episode 282
Episode 282

Wan Jie Shen Zhu Episode 281
Episode 281

Wan Jie Shen Zhu Episode 280
Episode 280

Wan Jie Shen Zhu Episode 279
Episode 279

Wan Jie Shen Zhu Episode 278
Episode 278

Wan Jie Shen Zhu Episode 277
Episode 277

Wan Jie Shen Zhu Episode 276
Episode 276

Wan Jie Shen Zhu Episode 275
Episode 275

Wan Jie Shen Zhu Episode 274
Episode 274

Wan Jie Shen Zhu Episode 273
Episode 273

Wan Jie Shen Zhu Episode 272
Episode 272

Wan Jie Shen Zhu Episode 271
Episode 271

Wan Jie Shen Zhu Episode 270
Episode 270

Wan Jie Shen Zhu Episode 269
Episode 269

Wan Jie Shen Zhu Episode 268
Episode 268

Wan Jie Shen Zhu Episode 267
Episode 267

Wan Jie Shen Zhu Episode 266
Episode 266

Wan Jie Shen Zhu Episode 265
Episode 265

Wan Jie Shen Zhu Episode 264
Episode 264

Wan Jie Shen Zhu Episode 263
Episode 263

Wan Jie Shen Zhu Episode 262
Episode 262

Wan Jie Shen Zhu Episode 261
Episode 261

Wan Jie Shen Zhu Episode 260
Episode 260

Wan Jie Shen Zhu Episode 259
Episode 259

Wan Jie Shen Zhu Episode 258
Episode 258

Wan Jie Shen Zhu Episode 257
Episode 257

Wan Jie Shen Zhu Episode 256
Episode 256

Wan Jie Shen Zhu Episode 253
Episode 253

Wan Jie Shen Zhu Episode 252
Episode 252

Wan Jie Shen Zhu Episode 251
Episode 251

Wan Jie Shen Zhu Episode 250
Episode 250

Wan Jie Shen Zhu Episode 249
Episode 249

Wan Jie Shen Zhu Episode 248
Episode 248

Wan Jie Shen Zhu Episode 247
Episode 247

Wan Jie Shen Zhu Episode 246
Episode 246

Wan Jie Shen Zhu Episode 245
Episode 245

Wan Jie Shen Zhu Episode 244
Episode 244

Wan Jie Shen Zhu Episode 243
Episode 243

Wan Jie Shen Zhu Episode 242
Episode 242

Wan Jie Shen Zhu Episode 241
Episode 241

Wan Jie Shen Zhu Episode 240
Episode 240

Wan Jie Shen Zhu Episode 239
Episode 239

Wan Jie Shen Zhu Episode 238
Episode 238

Wan Jie Shen Zhu Episode 237
Episode 237

Wan Jie Shen Zhu Episode 236
Episode 236

Wan Jie Shen Zhu Episode 235
Episode 235

Wan Jie Shen Zhu Episode 234
Episode 234

Wan Jie Shen Zhu Episode 233
Episode 233

Wan Jie Shen Zhu Episode 232
Episode 232

Wan Jie Shen Zhu Episode 231
Episode 231

Wan Jie Shen Zhu Episode 230
Episode 230

Wan Jie Shen Zhu Episode 229
Episode 229

Wan Jie Shen Zhu Episode 228
Episode 228

Wan Jie Shen Zhu Episode 227
Episode 227

Wan Jie Shen Zhu Episode 226
Episode 226

Wan Jie Shen Zhu Episode 225
Episode 225

Wan Jie Shen Zhu Episode 224
Episode 224

Wan Jie Shen Zhu Episode 223
Episode 223

Wan Jie Shen Zhu Episode 222
Episode 222

Wan Jie Shen Zhu Episode 221
Episode 221

Wan Jie Shen Zhu Episode 220
Episode 220

Wan Jie Shen Zhu Episode 219
Episode 219

Wan Jie Shen Zhu Episode 218
Episode 218

Wan Jie Shen Zhu Episode 217
Episode 217

Wan Jie Shen Zhu Episode 216
Episode 216

Wan Jie Shen Zhu Episode 215
Episode 215

Wan Jie Shen Zhu Episode 214
Episode 214

Wan Jie Shen Zhu Episode 213
Episode 213

Wan Jie Shen Zhu Episode 212
Episode 212

Wan Jie Shen Zhu Episode 211
Episode 211

Wan Jie Shen Zhu Episode 210
Episode 210

Wan Jie Shen Zhu Episode 209
Episode 209

Wan Jie Shen Zhu Episode 208
Episode 208

Wan Jie Shen Zhu Episode 207
Episode 207

Wan Jie Shen Zhu Episode 206
Episode 206

Wan Jie Shen Zhu Episode 205
Episode 205

Wan Jie Shen Zhu Episode 204
Episode 204

Wan Jie Shen Zhu Episode 203
Episode 203

Wan Jie Shen Zhu Episode 202
Episode 202

Wan Jie Shen Zhu Episode 201
Episode 201

Wan Jie Shen Zhu Episode 200
Episode 200

Wan Jie Shen Zhu Episode 199
Episode 199

Wan Jie Shen Zhu Episode 198
Episode 198

Wan Jie Shen Zhu Episode 197
Episode 197

Wan Jie Shen Zhu Episode 196
Episode 196

Wan Jie Shen Zhu Episode 195
Episode 195

Wan Jie Shen Zhu Episode 194
Episode 194

Wan Jie Shen Zhu Episode 193
Episode 193

Wan Jie Shen Zhu Episode 192
Episode 192

Wan Jie Shen Zhu Episode 191
Episode 191

Wan Jie Shen Zhu Episode 190
Episode 190

Wan Jie Shen Zhu Episode 189
Episode 189

Wan Jie Shen Zhu Episode 188
Episode 188

Wan Jie Shen Zhu Episode 187
Episode 187

Wan Jie Shen Zhu Episode 186
Episode 186

Wan Jie Shen Zhu Episode 185
Episode 185

Wan Jie Shen Zhu Episode 184
Episode 184

Wan Jie Shen Zhu Episode 183
Episode 183

Wan Jie Shen Zhu Episode 182
Episode 182

Wan Jie Shen Zhu Episode 181
Episode 181

Wan Jie Shen Zhu Episode 180
Episode 180

Wan Jie Shen Zhu Episode 179
Episode 179

Wan Jie Shen Zhu Episode 178
Episode 178

Wan Jie Shen Zhu Episode 177
Episode 177

Wan Jie Shen Zhu Episode 176
Episode 176

Wan Jie Shen Zhu Episode 175
Episode 175

Wan Jie Shen Zhu Episode 174
Episode 174

Wan Jie Shen Zhu Episode 173
Episode 173

Wan Jie Shen Zhu Episode 172
Episode 172

Wan Jie Shen Zhu Episode 171
Episode 171

Wan Jie Shen Zhu Episode 170
Episode 170

Wan Jie Shen Zhu Episode 169
Episode 169

Wan Jie Shen Zhu Episode 168
Episode 168

Wan Jie Shen Zhu Episode 167
Episode 167

Wan Jie Shen Zhu Episode 166
Episode 166

Wan Jie Shen Zhu Episode 165
Episode 165

Wan Jie Shen Zhu Episode 164
Episode 164

Wan Jie Shen Zhu Episode 163
Episode 163

Wan Jie Shen Zhu Episode 162
Episode 162

Wan Jie Shen Zhu Episode 161
Episode 161

Wan Jie Shen Zhu Episode 160
Episode 160

Wan Jie Shen Zhu Episode 159
Episode 159

Wan Jie Shen Zhu Episode 158
Episode 158

Wan Jie Shen Zhu Episode 157
Episode 157

Wan Jie Shen Zhu Episode 156
Episode 156

Wan Jie Shen Zhu Episode 155
Episode 155

Wan Jie Shen Zhu Episode 154
Episode 154

Wan Jie Shen Zhu Episode 153
Episode 153

Wan Jie Shen Zhu Episode 152
Episode 152

Wan Jie Shen Zhu Episode 151
Episode 151

Wan Jie Shen Zhu Episode 150
Episode 150

Wan Jie Shen Zhu Episode 149
Episode 149

Wan Jie Shen Zhu Episode 148
Episode 148

Wan Jie Shen Zhu Episode 147
Episode 147

Wan Jie Shen Zhu Episode 146
Episode 146

Wan Jie Shen Zhu Episode 145
Episode 145

Wan Jie Shen Zhu Episode 144
Episode 144

Wan Jie Shen Zhu Episode 143
Episode 143

Wan Jie Shen Zhu Episode 142
Episode 142

Wan Jie Shen Zhu Episode 141
Episode 141

Wan Jie Shen Zhu Episode 140
Episode 140

Wan Jie Shen Zhu Episode 139
Episode 139

Wan Jie Shen Zhu Episode 138
Episode 138

Wan Jie Shen Zhu Episode 137
Episode 137

Wan Jie Shen Zhu Episode 136
Episode 136

Wan Jie Shen Zhu Episode 135
Episode 135

Wan Jie Shen Zhu Episode 134
Episode 134

Wan Jie Shen Zhu Episode 133
Episode 133

Wan Jie Shen Zhu Episode 132
Episode 132

Wan Jie Shen Zhu Episode 131
Episode 131

Wan Jie Shen Zhu Episode 130
Episode 130

Wan Jie Shen Zhu Episode 129
Episode 129

Wan Jie Shen Zhu Episode 128
Episode 128

Wan Jie Shen Zhu Episode 127
Episode 127

Wan Jie Shen Zhu Episode 126
Episode 126

Wan Jie Shen Zhu Episode 125
Episode 125

Wan Jie Shen Zhu Episode 124
Episode 124

Wan Jie Shen Zhu Episode 123
Episode 123

Wan Jie Shen Zhu Episode 122
Episode 122

Wan Jie Shen Zhu Episode 121
Episode 121

Wan Jie Shen Zhu Episode 120
Episode 120

Wan Jie Shen Zhu Episode 119
Episode 119

Wan Jie Shen Zhu Episode 118
Episode 118

Wan Jie Shen Zhu Episode 117
Episode 117

Wan Jie Shen Zhu Episode 116
Episode 116

Wan Jie Shen Zhu Episode 115
Episode 115

Wan Jie Shen Zhu Episode 114
Episode 114

Wan Jie Shen Zhu Episode 113
Episode 113

Wan Jie Shen Zhu Episode 112
Episode 112

Wan Jie Shen Zhu Episode 111
Episode 111

Wan Jie Shen Zhu Episode 110
Episode 110

Wan Jie Shen Zhu Episode 109
Episode 109

Wan Jie Shen Zhu Episode 108
Episode 108

Wan Jie Shen Zhu Episode 107
Episode 107

Wan Jie Shen Zhu Episode 106
Episode 106

Wan Jie Shen Zhu Episode 105
Episode 105

Wan Jie Shen Zhu Episode 104
Episode 104

Wan Jie Shen Zhu Episode 103
Episode 103

Wan Jie Shen Zhu Episode 102
Episode 102

Wan Jie Shen Zhu Episode 101
Episode 101

Wan Jie Shen Zhu Episode 100
Episode 100

Wan Jie Shen Zhu Episode 99
Episode 99

Wan Jie Shen Zhu Episode 98
Episode 98

Wan Jie Shen Zhu Episode 97
Episode 97

Wan Jie Shen Zhu Episode 96
Episode 96

Wan Jie Shen Zhu Episode 95
Episode 95

Wan Jie Shen Zhu Episode 94
Episode 94

Wan Jie Shen Zhu Episode 93
Episode 93

Wan Jie Shen Zhu Episode 92
Episode 92

Wan Jie Shen Zhu Episode 91
Episode 91

Wan Jie Shen Zhu Episode 90
Episode 90

Wan Jie Shen Zhu Episode 89
Episode 89

Wan Jie Shen Zhu Episode 88
Episode 88

Wan Jie Shen Zhu Episode 87
Episode 87

Wan Jie Shen Zhu Episode 86
Episode 86

Wan Jie Shen Zhu Episode 85
Episode 85

Wan Jie Shen Zhu Episode 84
Episode 84

Wan Jie Shen Zhu Episode 83
Episode 83

Wan Jie Shen Zhu Episode 82
Episode 82

Wan Jie Shen Zhu Episode 81
Episode 81

Wan Jie Shen Zhu Episode 80
Episode 80

Wan Jie Shen Zhu Episode 79
Episode 79

Wan Jie Shen Zhu Episode 78
Episode 78

Wan Jie Shen Zhu Episode 77
Episode 77

Wan Jie Shen Zhu Episode 76
Episode 76

Wan Jie Shen Zhu Episode 75
Episode 75

Wan Jie Shen Zhu Episode 74
Episode 74

Wan Jie Shen Zhu Episode 73
Episode 73

Wan Jie Shen Zhu Episode 72
Episode 72

Wan Jie Shen Zhu Episode 71
Episode 71

Wan Jie Shen Zhu Episode 70
Episode 70

Wan Jie Shen Zhu Episode 69
Episode 69

Wan Jie Shen Zhu Episode 68
Episode 68

Wan Jie Shen Zhu Episode 67
Episode 67

Wan Jie Shen Zhu Episode 66
Episode 66

Wan Jie Shen Zhu Episode 65
Episode 65

Wan Jie Shen Zhu Episode 64
Episode 64

Wan Jie Shen Zhu Episode 63
Episode 63

Wan Jie Shen Zhu Episode 62
Episode 62

Wan Jie Shen Zhu Episode 61
Episode 61

Wan Jie Shen Zhu Episode 60
Episode 60

Wan Jie Shen Zhu Episode 59
Episode 59

Wan Jie Shen Zhu Episode 58
Episode 58

Wan Jie Shen Zhu Episode 57
Episode 57

Wan Jie Shen Zhu Episode 56
Episode 56

Wan Jie Shen Zhu Episode 55
Episode 55

Wan Jie Shen Zhu Episode 54
Episode 54

Wan Jie Shen Zhu Episode 53
Episode 53

Wan Jie Shen Zhu Episode 52
Episode 52

Wan Jie Shen Zhu Episode 51
Episode 51

Wan Jie Shen Zhu Episode 50
Episode 50

Wan Jie Shen Zhu Episode 49
Episode 49

Wan Jie Shen Zhu Episode 48
Episode 48

Wan Jie Shen Zhu Episode 47
Episode 47

Wan Jie Shen Zhu Episode 46
Episode 46

Wan Jie Shen Zhu Episode 45
Episode 45

Wan Jie Shen Zhu Episode 44
Episode 44

Wan Jie Shen Zhu Episode 43
Episode 43

Wan Jie Shen Zhu Episode 42
Episode 42

Wan Jie Shen Zhu Episode 41
Episode 41

Wan Jie Shen Zhu Episode 40
Episode 40

Wan Jie Shen Zhu Episode 39
Episode 39

Wan Jie Shen Zhu Episode 38
Episode 38

Wan Jie Shen Zhu Episode 37
Episode 37

Wan Jie Shen Zhu Episode 36
Episode 36

Wan Jie Shen Zhu Episode 35
Episode 35

Wan Jie Shen Zhu Episode 34
Episode 34

Wan Jie Shen Zhu Episode 33
Episode 33

Wan Jie Shen Zhu Episode 32
Episode 32

Wan Jie Shen Zhu Episode 31
Episode 31

Wan Jie Shen Zhu Episode 30
Episode 30

Wan Jie Shen Zhu Episode 29
Episode 29

Wan Jie Shen Zhu Episode 28
Episode 28

Wan Jie Shen Zhu Episode 27
Episode 27

Wan Jie Shen Zhu Episode 26
Episode 26

Wan Jie Shen Zhu Episode 25
Episode 25

Wan Jie Shen Zhu Episode 24
Episode 24

Wan Jie Shen Zhu Episode 23
Episode 23

Wan Jie Shen Zhu Episode 22
Episode 22

Wan Jie Shen Zhu Episode 21
Episode 21

Wan Jie Shen Zhu Episode 20
Episode 20

Wan Jie Shen Zhu Episode 19
Episode 19

Wan Jie Shen Zhu Episode 18
Episode 18

Wan Jie Shen Zhu Episode 17
Episode 17

Wan Jie Shen Zhu Episode 16
Episode 16

Wan Jie Shen Zhu Episode 15
Episode 15

Wan Jie Shen Zhu Episode 14
Episode 14

Wan Jie Shen Zhu Episode 13
Episode 13

Wan Jie Shen Zhu Episode 12
Episode 12

Wan Jie Shen Zhu Episode 11
Episode 11

Wan Jie Shen Zhu Episode 10
Episode 10

Wan Jie Shen Zhu Episode 9
Episode 9

Wan Jie Shen Zhu Episode 8
Episode 8

Wan Jie Shen Zhu Episode 7
Episode 7

Wan Jie Shen Zhu Episode 6
Episode 6

Wan Jie Shen Zhu Episode 5
Episode 5

Wan Jie Shen Zhu Episode 4
Episode 4

Wan Jie Shen Zhu Episode 3
Episode 3

Wan Jie Shen Zhu Episode 2
Episode 2

Wan Jie Shen Zhu Episode 1
Episode 1